Oferta dla przemysłu

Nasze koncentraty błonnika, obiegowo nazywane błonnikami , charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia , dzięki czemu ich aktywność biologiczna jest znacznie wyższa niż w innych tego typu produktach. Występują w nich frakcje zarówno rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne.

Koncentraty z wyższą zawartością błonnika rozpuszczalnego, stosowane mogą być przy produkcji: napojów, galaretek, lodów itp., natomiast koncentraty z dużą zawartością błonnika nierozpuszczalnego do wzbogacania stałych produktów spożywczych : pieczywo, wyroby cukiernicze, makarony itp.

Stosowanie błonnika w produkcji wpływa korzystnie na : teksturę i konsystencję, stabilność formy, obniżenie zawartości tłuszczu, tworzenie emulsji, wiązanie wody, zahamowanie procesu synerezy, zmniejszenie strat ciężaru produktu podczas obróbki termicznej, poprawę ubarwienia naturalnym barwnikami, wydłużenie okresu przydatności do spożycia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.